Train_blue

Avgifter

Värdepappersfonder Fast förvaltningsavgift
Rörlig avgift
Lannebo Likviditetsfond
0,2%
Lannebo Corporate Bond A och B
0,9%
Lannebo High Yield Allocation 0,9%
Lannebo Mixfond 1,6%
Lannebo Småbolag 1,6%
Lannebo Sverige 1,6%
Lannebo Sverige Plus 1,0% 20% på ev överavkastning 1
Lannebo Vision 1,6%
Lannebo Europa Småbolag 1,6%Specialfonder Fast förvaltningsavgift Rörlig avgift
Lannebo Småbolag Select 0,7% 20% på ev överavkastning 2
Lannebo Utdelningsfond 1,6%
Lannebo Sverige Flexibel 1,6%Specialfonder Fast förvaltningsavgift Årlig avgift
Lannebo Pension 0,2% 1,56% 31 Utöver den fasta avgiften tas en resultatbaserad avgift ut. Den rörliga avgiften är 20% av den överavkastning som fonden ger jämfört med fondens avkastningströskel. Resultatbaserad ersättning utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX (återinvesterande). Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen, kollektivt i fonden.

2 Förutom den fasta avgiften så har Småbolag Select en rörlig avgift som grundar sig på den avkastning fonden ger. Den rörliga avgiften beräknas individuellt. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel, definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad plus 5 procentenheter. Avgiften tas ut årligen eller vid inlösen.

3Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt uppskattade förvaltningsavgifter för underliggande fonder. Årlig avgift kan variera år från år.


 

  • 08-5622 5200Växel
  • 08-5622 5222Kundtjänst
Behöver du hjälp eller undrar du över något?
Ring oss gärna vardagar mellan 09.00-17.00
eller skicka ett mejl