Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 115,02 0,01 1,46 15,02  1 27/3
Corporate Bond (B) 107,97 0,01 1,46 8,30  2 27/3
Europa Småbolag (A) 10,65 -0,65 8,78 6,50  3 27/3
Europa Småbolag (A) EUR 108,14 -0,99 9,08 8,14  4 27/3
High Yield Allocation 109,94 0,02 2,09 9,94  5 27/3
Lannebo Pension 136,96 0,22 4,00 36,96  6 24/3
Likviditetsfond 114,32 -0,01 0,32 8,29 27/3
MicroCap 3921,16 -1,07 7,60 166,94 27/3
MicroCap II 3163,7 -1,32 7,97 181,45 27/3
Mixfond 21,9 -0,50 1,53 56,51 27/3
Småbolag 83,38 -0,84 2,03 151,02 27/3
Småbolag EUR 108,77 -1,18 2,04 8,77  7 27/3
Sverige 33,74 -0,56 4,85 101,46 27/3
Sverige Flexibel 165,79 -0,97 2,73 65,79  8 27/3
Sverige Plus 43,55 -0,53 5,68 121,37 27/3
Utdelningsfond 1408,05 -0,55 4,91 95,83 27/3
Vision 6,06 -1,30 5,39 157,01 27/3
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 021,02 -0,96 3,69 4,31 149,50 27/3
NanoCap 1 200,51 -0,71 7,43 9,00 18,32  9 24/3
 • 1 Startdatum för Corporate Bond (A) 2012-09-10
 • 2 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
 • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
 • 4 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
 • 5 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
 • 6 Startdatum för Lannebo Pension 2014-03-17
 • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
 • 8 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
 • 9 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 2,18 5,70 6,75 - 15,02
Corporate Bond (B) 2,18 5,70 6,74 - 8,30
Europa Småbolag (A) - - - - 6,50
Europa Småbolag (A) EUR - - - - 8,14
High Yield Allocation 3,53 9,38 - - 9,94
Lannebo Pension 5,56 13,01 37,66 - 36,96
Likviditetsfond 0,40 1,07 1,86 8,29 41,60
MicroCap 7,22 25,10 79,61 166,94 331,22
MicroCap II 7,77 24,78 86,88 181,45 216,37
Mixfond 4,58 10,33 33,21 56,51 153,67
Småbolag 2,26 14,61 70,23 151,02 856,09
Småbolag EUR 3,11 - - - 8,77
Sverige 13,37 19,31 47,66 101,46 288,14
Sverige Flexibel 8,47 18,15 52,03 - 65,79
Sverige Plus 15,98 23,62 55,87 121,37 346,72
Utdelningsfond 11,78 17,07 40,61 95,83 100,52
Vision 6,88 19,06 105,42 157,01 -35,68
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 • 08-5622 5200Växel
 • 08-5622 5222Kundtjänst
Behöver du hjälp eller undrar du över något?
Ring oss gärna vardagar mellan 09.00-17.00
eller skicka ett mejl