Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 116,02 0,01 2,35 16,02  1 22/6
Corporate Bond (B) 108,92 0,02 2,35 9,26  2 22/6
Europa Småbolag (A) 12,08 -0,33 23,39 20,80  3 22/6
Europa Småbolag (A) EUR 120,11 -0,15 21,15 20,11  4 22/6
High Yield Allocation 111,39 0,02 3,44 11,39  5 22/6
Komplett 143,8 -0,04 9,20 43,80  6 22/6
Likviditetsfond 114,55 0,00 0,52 7,65 22/6
MicroCap 4409,92 -0,20 21,02 214,23 22/6
MicroCap II 3607,39 -0,37 23,12 225,43 22/6
Mixfond 23,02 0,13 6,72 69,39 22/6
Småbolag 93,02 -0,14 13,83 199,99 22/6
Småbolag EUR 118,82 0,01 11,46 18,82  7 22/6
Sverige 36,45 0,03 13,27 138,44 22/6
Sverige Flexibel 180,31 0,32 11,72 80,31  8 22/6
Sverige Plus 46,87 -0,09 13,73 160,73 22/6
Utdelningsfond 1513,34 0,11 12,75 129,03 22/6
Vision 6,72 0,45 16,87 193,56 22/6
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 097,19 -0,37 15,50 18,78 188,60 22/6
NanoCap 1 407,57 -0,20 22,72 27,81 35,16  9 22/6
 • 1 Startdatum för Corporate Bond (A) 2012-09-10
 • 2 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
 • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
 • 4 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
 • 5 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
 • 6 Startdatum för Komplett 2014-03-17
 • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
 • 8 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
 • 9 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 2,39 4,89 7,07 - 16,02
Corporate Bond (B) 2,40 4,91 7,07 - 9,26
Europa Småbolag (A) 24,79 - - - 20,80
Europa Småbolag (A) EUR 22,76 - - - 20,11
High Yield Allocation 3,56 7,41 - - 11,39
Komplett 9,59 16,03 35,67 - 43,80
Likviditetsfond 0,52 0,85 1,78 7,65 41,88
MicroCap 23,82 40,27 93,14 214,23 384,97
MicroCap II 26,22 40,81 101,94 225,43 260,74
Mixfond 7,87 13,57 33,92 69,39 166,64
Småbolag 15,99 24,67 74,55 199,99 966,63
Småbolag EUR 14,05 19,24 - - 18,82
Sverige 13,66 24,40 48,41 138,44 319,32
Sverige Flexibel 13,17 24,35 54,83 - 80,31
Sverige Plus 14,09 27,68 53,67 160,73 380,78
Utdelningsfond 13,07 21,20 41,24 129,03 115,52
Vision 15,46 33,60 113,33 193,56 -28,67
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.