Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 115,45 0,04 1,84 15,45  1 28/4
Corporate Bond (B) 108,38 0,05 1,84 8,71  2 28/4
Europa Småbolag (A) 11,45 0,44 16,96 14,50  3 28/4
Europa Småbolag (A) EUR 115,3 0,30 16,30 15,30  4 28/4
High Yield Allocation 110,53 0,05 2,64 10,53  5 28/4
Komplett 141,02 0,17 7,08 41,02  6 28/4
Likviditetsfond 114,43 0,00 0,41 8,02 28/4
MicroCap 4214,81 0,77 15,66 182,11 28/4
MicroCap II 3404,96 0,55 16,21 197,64 28/4
Mixfond 22,59 0,13 4,73 63,27 28/4
Småbolag 90,64 0,39 10,92 172,49 28/4
Småbolag EUR 117,28 0,27 10,02 17,28  7 28/4
Sverige 35,56 -0,03 10,50 115,14 28/4
Sverige Flexibel 174,97 0,40 8,41 74,97  8 28/4
Sverige Plus 45,76 0,02 11,04 136,59 28/4
Utdelningsfond 1482,85 0,08 10,48 108,00 28/4
Vision 6,33 0,48 10,09 170,72 28/4
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 099,90 0,17 11,16 13,54 164,90 28/4
NanoCap 1 331,50 0,55 17,05 20,90 28,91  9 28/4
 • 1 Startdatum för Corporate Bond (A) 2012-09-10
 • 2 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
 • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
 • 4 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
 • 5 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
 • 6 Startdatum för Komplett 2014-03-17
 • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
 • 8 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
 • 9 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 2,13 5,11 6,87 - 15,45
Corporate Bond (B) 2,13 5,11 6,87 - 8,71
Europa Småbolag (A) 15,77 - - - 14,50
Europa Småbolag (A) EUR 18,83 - - - 15,30
High Yield Allocation 3,33 8,48 - - 10,53
Komplett 9,36 13,78 38,39 - 41,02
Likviditetsfond 0,42 0,92 1,79 8,02 41,73
MicroCap 17,83 35,01 90,41 182,11 363,51
MicroCap II 17,83 33,39 94,23 197,64 240,50
Mixfond 7,01 10,84 34,22 63,27 161,66
Småbolag 13,57 21,55 77,76 172,49 939,34
Småbolag EUR 16,52 - - - 17,28
Sverige 18,22 19,17 50,23 115,14 309,08
Sverige Flexibel 12,48 19,74 55,72 - 74,97
Sverige Plus 19,70 22,98 57,36 136,59 369,39
Utdelningsfond 17,78 16,41 44,01 108,00 111,17
Vision 8,02 26,85 114,58 170,72 -32,81
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 • 08-5622 5200Växel
 • 08-5622 5222Kundtjänst
Behöver du hjälp eller undrar du över något?
Ring oss gärna vardagar mellan 09.00-17.00
eller skicka ett mejl