Våra PPM-fonder

Lannebo Europa Småbolag

En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa.

Fondnamn: Lannebo Europa Småbolag
Fondtyp: Aktiefonder - Europa/Euroland Småbolag
Nr: 891 507
Avgift: 0,49% efter Pensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Likviditetsfond

En kort räntefond som placerar i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Fondnamn: Lannebo Likviditetsfond
Fondtyp: Räntefond
Nr: 478 313
Avgift: 0,12% efter Pensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Mixfond

En aktivt förvaltad blandfond som placerar i räntebärande värdepapper och aktier. Fonden kan investera upp till 100 procent i något av tillgångsslagen.

Fondnamn: Lannebo Mixfond
Fondtyp: Blandfond
Nr: 878 520
Avgift: 0,46% efter Pensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Småbolag

En aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på svenska små- och medelstora börsnoterade företag.

Fondnamn: Lannebo Småbolag
Fondtyp: Sverige Småbolag
Nr: 842 690
Avgift: 0,49% efter pensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Sverige

En aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch.

Fondnamn: Lannebo Sverige
Fondtyp: Aktiefonder - Sverige
Nr: 806 869
Avgift: 0,53% efter pensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Sverige Plus

En aktivt förvaltad aktiefond med friare placeringsbestämmelser än för vanliga fonder.

Fondnamn: Lannebo Sverige Plus
Fondtyp: Sverige
Nr: 490 292
Avgift: 0,43% efterpensionsmyndighetens grundrabatt

Lannebo Vision

En aktivt förvaltad fond som investerar globalt inom branscher som teknologi, industrivaror, läkemedel, medicinsk teknik, telekom, bioteknik, internet och media. Tyngdpunkten för investeringarna ligger i USA.

Fondnamn: Lannebo Vision
Fondtyp: Aktiefonder - Övriga branscher
Nr: 771 030
Avgift: 0,48% efter pensionsmyndighetens grundrabatt

  • 08-5622 5200Växel
  • 08-5622 5222Kundtjänst
Behöver du hjälp eller undrar du över något?
Ring oss gärna vardagar mellan 09.00-17.00
eller skicka ett mejl